Gwarancja - Obrazowo

GWARANCJA

1. Wszystkie Produkty znajdujące się w ofercie handlowej OBRAZOWO.PL są fabrycznie nowe, wolne od

wad fizycznych oraz prawnych.

2. OBRAZOWO.PL udziela dwudziestoczteromiesięcznej gwarancji jakości na swoje Produkty. Gwarancja

na Produkty jest udzielana na następujących zasadach:

a) Jeśli Klient chce wykonać uprawnienia z gwarancji, kieruje żądanie w tym zakresie

bezpośrednio do Dostawcy.

b) Klient powinien dostarczyć Produkt do siedziby Dostawcy:

Betika Beata Kałuża ulica Grota Roweckiego 8/15 , 41-907 Bytom

c) Jeżeli Dostawca uzna zasadność zgłoszonej wady Produktu, zobowiązuje się:

 naprawić Produkt, albo

 dokonać jego wymiany na nowy, albo

 obniżyć cenę sprzedaży Produktu, albo

 zwrócić Klientowi cenę sprzedaży Produktu (w tym kwotę odpowiadającą

uiszczonym przez Klienta Końcowego kosztom dostawy), przy czym zwrot ceny sprzedaży

Produktu może nastąpić tylko wtedy, gdy Produkt nie jest już dostępny w ofercie

handlowej Dostawcy, a jego naprawa nie jest możliwa.

d) Klient może wskazać Dostawcy żądany sposób usunięcia wad Produktu. Dostawca

nie jest związany wskazanym przez Klienta Końcowego sposobem usunięcia wady.

e) Klient Końcowy może wykonać uprawnienia wynikające z gwarancji udzielonej przez

Dostawcę niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu wobec

Partnera.

f) Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta

wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

ZWROT/WYMIANY

1. Zwrotu/wymiany zamówionego towaru, można dokonać w ciągu 14 dni od daty otrzymania
przesyłki.

2. Aby dokonać zwrotu/wymiany prosimy o kontakt mailowy: kontakt@obrazowo.pl, w celu otrzymania formularza zwrotu/wymiany.

3. Zwrotowi/wymianie podlegają wyłącznie towary nieużywane (nienoszące śladów użytkowania), czyste, wolne od zapachów, kompletne, z oryginalnym opakowaniem z dołączonym dowodem zakupu.

4. Towar należy odesłać odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

5. Towar należy przesłać na koszt własny – nie odbieramy przesyłek za pobraniem – pieniądze za towar zwracamy wyłącznie na konto bankowe.

6. Zwracany produkt należy odesłać na adres:

Artgeist Sp. z o.o., Stargardzka 2a, 54-156 Wrocław

6. Po otrzymaniu przesyłki i stwierdzeniu jej zgodności z zasadami zwrotu, na podany w formularzu numer konta bankowego zostanie zwrócona kwota równowartości zwracanego towaru.

7. Towar można wymienić na inny rozmiar lub inny produkt w tej samej cenie.

8. Jeżeli nie będziemy posiadać towaru do wymiany, zwrócimy na Państwa konto pieniądze za zakupiony towar.

9. Zwrot pieniędzy lub wysyłka towaru na wymianę następuje w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.


wszelkie informacje/pytania dotyczące w/w zasad można uzyskać kontaktując się pod adres kontakt@obrazowo.pl