Zwroty i reklamacje

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Nie dotyczy to obrazów i dekoracji z mchu chrobotka reniferowego, ponieważ jest to żywy mech i wszystkie produkty z jego dodatkiem są robione na indywidualne zamówienie.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Każdy produkt z dodatkiem mchu chrobotka reniferowego jest wykonywany ręcznie z jak największą starannością na indywidualne zamówienie. Produkty mogą się nieco różnić od zdjęć kolorystyką i wyglądem.

12. Mech chrobotek reniferowy jest żywy, dlatego należy zapewnić mu odpowiednie warunki, by jak najdłużej mógł zachowa swą miękkość.

ZWROT/WYMIANA

1. Zwrotu/wymiany zamówionego towaru, można dokonać w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

2. Aby dokonać zwrotu/wymiany prosimy o kontakt mailowy: [email protected], w celu otrzymania formularza zwrotu/wymiany do 14 dni od otrzymania towaru.

3. Zwrotowi/wymianie podlegają wyłącznie towary nieużywane (nienoszące śladów użytkowania), czyste, wolne od zapachów, kompletne, z oryginalnym opakowaniem z dołączonym dowodem zakupu.

4. Towar należy odesłać odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

5. Towar należy przesłać na koszt własny – nie odbieramy przesyłek za pobraniem – pieniądze za towar zwracamy wyłącznie na konto bankowe.

6. Zwracany produkt należy odesłać na adres:

Artgeist Sp. z o.o., Stargardzka 2a, 54-156 Wrocław

6. Po otrzymaniu przesyłki i stwierdzeniu jej zgodności z zasadami zwrotu, na podany w formularzu numer konta bankowego zostanie zwrócona kwota równowartości zwracanego towaru.

7. Towar można wymienić na inny rozmiar lub inny produkt w tej samej cenie.

8. Jeżeli nie będziemy posiadać towaru do wymiany, zwrócimy na Państwa konto pieniądze za zakupiony towar.

9. Zwrot pieniędzy lub wysyłka towaru na wymianę następuje w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

Wszelkie informacje/pytania dotyczące w/w zasad można uzyskać kontaktując się pod adres [email protected]

Przeglądaj tagi